Příspěvek na bydlení

Ne každá rodina může žít spokojeně bez obav o finance. Špatně placené zaměstnání, zadluženost, založení rodiny příliš brzy a další podobné události vedou často k tomu, že lidé často nemají na nájem. Co s tím? Pomoct může stát prostřednictvím speciální dávky k tomu určené.

give-1545697_960_720

Příspěvek na bydlení je dávkou sociální pomoci, která je určena pro rodiny i jednotlivce s nižšími příjmy, kterým vypomáhá s náklady na bydlení. Poskytnutí se odvíjí od výše čistého příjmu všech členů rodiny (kteří spolu skutečně žijí a hospodaří, nikoli všech osob s trvalým bydlištěm na dané adrese) za předchozí kalendářní čtvrtletí. Poskytnut pak je v případě, že tento příjem je nižší než životní minimum. Tato hodnota představuje minimální částku, která je potřebná k zajištění výživy a ostatních základních potřeb osob.

Do výpočtu tak logicky vstupují příjmy a náklady rodiny nebo jednotlivce, celkový počet osob, vše se řídí zákonným koeficientem. Výše příspěvku se tedy vypočte jako rozdíl mezi normativními náklady na bydlení a součinem příjmu rodiny a uvedeného koeficientu ve výši 0,3 (v Praze 0,35). Celkově však je tento výpočet velmi nepřehledný, protože skutečné náklady bývají nahrazovány těmi tabulkovými. Pro zjednodušení lze použít pro výpočet příspěvku na bydlení kalkulačku https://www.mylifestyle.cz/bydleni/, do níž stačí zadat potřebné údaje a výsledek vám bude okamžitě vypočítán.

girl-5893963_960_720

A o jakých „potřebných údajích“ že se to bavíme? Tak například:

  • Počet osob – uvádí se celkový počet dospělých osob v rodině a také nezaopatřených dětí ve věkové skupině do 6 let, od 6 do 15 let nebo od 15 do 26 let
  • Bydliště – zadává se místo dle počtu obyvatel, osoby z Prahy zadávají přímo Prahu
  • Druh bydlení – osobní či družstevní vlastnictví, v nájemním bytě
  • Výše nájemného
  • Vytápění – částka a pevná paliva
  • Další měsíční náklady na bydlení – sem patří další náklady mimo nájemného, především se jedná o vodné a stočné, odpady, vytápění a energie
  • Čistý měsíční příjem rodiny – kromě těch ze zaměstnání se počítají také přídavky na děti či rodičovský příspěvek.

Matoucí může být pojem normativní náklady. Jedná se o průměrné náklady na bydlení pro danou velikost města bydliště rodiny, přičemž berou v úvahu také počet členů domácnosti. Jejich základem je nájemné, ceny služeb a energií. Takto se pak přepočítají s ohledem na odpovídající rozlohu bytu (opět záleží na počtu osob jej obývajících).