Nezařazené

Chcete pomoci přírodě a udělat něco také pro sebe?


Setkali jste se nÄ›kdy u svého vozidla s tím, že produkuje saze? JistÄ› to není žádným pÅ™ekvapením, pokud máte vůz s dieselovým motorem. PrávÄ› tyto motory jsou známé tím, že do ovzduší pouÅ¡tí nebezpeÄné látky, které ale nepůjdou ven z auta, pokud budete mít fap filtr. Díky tomuto francouzskému oznaÄení nejsou tyto filtry tak známé, protože se Äasto oznaÄují pod písmeny dfp. Tak Äi tak je důležité, že tuto Äást, která je zavedena z turba a dále vedena do výfuku, má váš vůz, protože právÄ› díky tomuto si můžete být jisti, že žádné saze již nebudou.

Šetrné spalování

A proÄ vlastnÄ› tyto saze zmizí ve vaÅ¡em autÄ›? Díky tomu, že budou spalovány, nebudou do okolí dále vypouÅ¡tÄ›ny. Nastává proto názor, že ve mÄ›stÄ› není žádoucí cokoliv spalovat. PÅ™esnÄ› tohoto je také docíleno, protože u tÄ›chto skvÄ›lých produktů je zajiÅ¡tÄ›no, že vÅ¡e se bude spalovat až po tom, co vyjedete z mÄ›sta, a to například na dálnici, kde pojedete rychle, Äímž se teplota v tomto zařízení zvÄ›tší a poté nastane spalování, které nebude Å¡kodit mÄ›stům.